Τετάρτη, 31 Ιουλίου 2013

Ο Ποπάς και ο Μολλάς

Ο Ποπάς και ο Μολλάς
Έναν εκκλησίαν και έναν τσαμήν έταν κοντά-κοντά. Ετελείωσεν ο Ποπάς την Λειτουργίαν ατ’ και εκάτσεν οξοκά να εφτάει τσιγάρον…
Ετελείωσεν και ο Μολλάς, επείεν και εκείνος επείκεν ατόν παρέαν και εκαλάτσεβαν τα θρηκσευτικά τουν.
- “Τεμέτερον η θρησκεία βαρύν εν, έχουμε πολλούς προφήτες” είπεν ο Μολλάς.
- “Ντο λες;” λέει ο ποπάς… “Εμείς έχουμε κι άλλο βαρύν θρησκείαν, γιατί έχομε πολλούς Αγίους”.
- “Βάλομε στοίχημαν; Έναν Προφήτην θα λέγω και θα αχπάνω έναν τρίχαν ας σα γένιας” είπεν ο Μολλάς.
- “Εγέντον” λέει ο Ποπάς.
Λέει ο Μολλάν έναν Προφήτην, αχπάν έναν τρίχαν ασα γένια τη Ποπά.
- “Αγιος Γεώργιος” λέει ο ποπάς και αχπάν έναν τρίχαν ας ση Μολλά τα γένια. Λέει ο Μολλάς έναν προφήτην, αχπάν έναν τρίχαν ασα γένια τη Ποπά.

Έχπασαν κάμποσα τρίχας, λέει ο Ποπάς τον Μολλάν “ατώρα θα αχπάνω δύο-δύο”.

- “Γιατί” ερώτεσεν ο Μολλάς.
- “Έχουμε και διπλούς Αγίους…. Κωνσταντίνος και Ελένη” λέει ο Ποπάς και αχπάν δύο τρίχας ας σον Μολλάν.

Εχπαράεν ο Μολάς!

- “Έχουμε Κοσμάν και Δαμιανόν” συνέχισεν να λέει ο Ποπάς και αχπάν ξαν δύο τρίχας ας σον Μολλάν.

Σ’ άλλο μίαν ο Ποπάς έχπασεν τρία τρίχας. Ο Μολλάς εδιαμαρτυρέθεν… “Ντο εφτάς; Έσυρες τρία τρίχας;”.

- “Ντο να φτάγω, έχουμε και τους Τρεις Ιεράρχες”.

Ο Μολλάς εσκόθεν να φευ! Κρατεί ατόν ο Ποπάς και αχπάν έναν βούραν τρίχας ασα γένια ατ. Μετρά τα ο Μολλάς και λέει…

- “Δώδεκα τρίχας έχπασες, ατά ντο είναι;”.
- “Οι δώδεκα Απόστολοι” απαντά ο Ποπάς και αχπάν έναν βούραν κι’ άλλο.

Μετρά ο Μολλάς, σαράντα ολόκληρα τρίχας!

- “Οι Αγιοι Σαράντα Μάρτυρες” λέει ο Ποπάς.

Ο Μολλάς άλλο κι’ άντεξεν και ερχίνεσεν να πάει. Τρέχ’ ο Ποπάς και αχπάν όλα τα γένια ατ’ !!!

- “Ατά πα εν’ των Αγίων Πάντων” !!!!!!!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου