Κυριακή, 8 Ιουνίου 2014

Είναι καλύτερη!..."

Είναι καλύτερη!..."
Η γυναίκα του είναι καλύτερη
Δύο φίλοι πάνε σ' ένα οίκο ανοχής.
Μπαίνει ο ένας μέσα, βγαίνει σε 5 λεπτά, και λέει με ύφος απογοήτευσης στον άλλο:..
"-Μπα... η γυναίκα μου είναι καλύτερη!..."
Μπαίνει και ο άλλος μέσα, βγαίνει σε 5 λεπτά, και λέει στον
πρώτο:
"-Δίκιο έχεις... Η γυναίκα σου είναι καλύτερη!..."

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου